Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Vielse

Man skal have tilknytning til Øse sogn for at blive viet i Øse kirke.

Vielsens tidspunkt aftales med præsten. Samtidig, eller senere, aftales tidspunkt for en samtale med præsten. Her aftales salmer, og navne og adresser på to vidner til vielsen skal oplyses.

Via www.borger.dkbestilles prøvelsesattest hos kommunen. Prøvelsesattesten afleveres til præsten forud for vielsen.

Evt. navneændring i forbindelse med vielsen anmeldes via www.borger.dk, og navneændringen foretages i bopælssognet.

På vielsesdagen modtager brudeparret en familiebibel som gave fra kirken.

Der udfærdiges en vielsesattest.