Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Menighedsråd

Finn Bech-Petersen
Formand
Solbakken 11, Nordenskov
Tlf. 23 42 21 02
finn@bech-petersen.dk
Vera Bennetsen
Kasserer
Solbakken 7, Nordenskov
Tlf. 21 46 18 34
vera@oesekirke.dk
Jan P. Jensen
Kirkeværge
Elmevej 17, Nordenskov
Tlf. 23 61 06 51
hej51@post.tele.dk
Malene Lykke Østergaard
Solbakken 6, Nordenskov
Tlf. 30 28 56 03
bentogmalene@yahoo.dk  
Jane Jensen
Kontaktperson
Kærgårdsvej 7, Nordenskov
Tlf. 75 29 85 40 / 30 32 35 72
kenja@c.dk
Laila Godt Tarp
Bredmosevej 18, Øse
Tlf. 21 76 60 80
laila@oesekirke.dk
Lene Bruun-Kristensen
Sognepræst
Sønderskovvej 142, Øse
Tlf. 26 67 59 49
leb@km.dk
Dorte Larsen
Graver
Kærgårdsvej 47, Oved
Tlf. 30 32 82 50 – kirkegården
Tlf. 20 55 58 17

Opgaver

Som nyvalgt menighedsrådsmedlem skriver man under på at være tro imod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så den kan byde på gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.

Opgaverne kan inddeles i tre hovedgrupper:
At varetage kirkens ejendom og økonomi
At være arbejdsgiver for det af menighedsrådet ansatte personale.
At synliggøre kirken i lokalsamfundet ved blandt andet at arrangere kirkekoncerter, møder og foredragsaftener

Udvalg

Menighedsrådet har nedsat følgende udvalg:

Præstegårdsudvalg (sammen med Næsbjerg)
Kirke- og kirkegårdsudvalg.
Kirkebladsudvalg (sammen med Næsbjerg)
Mødeudvalg
IT-udvalg (sammen med Næsbjerg)
Familiegudstjenesteudvalg
Valgbestyrelse

Møder

Der afholdes cirka ti møder om året. Hertil kommer udvalgsmøder.
Menighedsrådsmøderne er offentlige og bekendtgøres i kirkebladet for Øse og Næsbjerg sogne.