Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

På denne side kan du finde praktiske informationer om de kirkelige handlinger

Begravelse/bisættelse

Ved dødsfald henvender de efterladte sig til præsten for at aftale tidspunkt for begravelseshandlingen. Dette sker som regel telefonisk. Desuden aftales besøg i hjemmet eller i præstegården.

Skriftlig anmeldelse om dødsfald med anmodning om begravelse eller bisættelse afleveres til præsten, som regel via bedemand.

Ved besøget taler præsten med de efterladte om forløbet af begravelseshandlingen, og der aftales salmer m.m.

Alle aftaler vedrørende gravsted træffes med graveren.

Der udfærdiges en døds- og begravelsesattest.

Dåb

Ved dåb kontaktes præsten for at aftale tidspunkt for dåben, som finder sted ved søndagsgudstjenesten.

Besøg i hjemmet eller i præstegården kan aftales. Her vil præsten tale med forældrene om dåbens og dåbsoplæringens betydning.

Forældrene modtager en bog om dåben som gave.

Forud for dåben skal barnets navn og faddernes navne og adresser oplyses til præsten. Det kræves ikke af fadderne, at de er medlemmer af folkekirken, men de skal være døbt med den kristne dåb. Fadderne er dåbsvidner. Derudover skal de, hvis det sker, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, så vidt det står til dem drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro.

Dåbsbarnet modtager på dåbsdagen en børnebibel som gave fra kirken.

Dåb kan finde sted på ethvert alderstrin, f. eks. forud for konfirmationen.

Der udfærdiges en dåbsattest.

Gudstjenester

Højmesse

Der holdes normalt gudstjeneste hver søndag enten kl. 9.30 eller kl. 11.00. Der er altergang ved højmesserne, 1. s. i advent, juledag, påskedag, pinsedag, ved høstgudstjenesten og på alle helgens søndag.

Konfirmandgudstjeneste

Det er en fast tradition, at konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten på 1. søndag i advent. Konfirmandernes familier modtager særlig indbydelse, men konfirmandgudstjenesten er naturligvis for alle.

Adventsgudstjeneste

Ved adventsgudstjenesten på 3. søndag i advent medvirker det lokale folkekor. Efter gudstjenesten indbydes kirkegængerne til kaffe, samvær, fællessang og julehistorie i præstegårdens konfirmandstue.

Juleafslutning

Midt i december måned holdes juleafslutning i kirken for børn og voksne i FDF Næsbjerg-Øse.
I ugen op til jul indbydes børnene fra “Teglhuset”, børnehaven i Nordenskov, til en kort juleafslutningsgudstjeneste for de mindste sammen med dagplejebørnene i Øse sogn.
Ved en anden juleafslutningsgudstjeneste får vi besøg af børnene fra Nordenskov skole. Endelig skal også nævnes juleafslutningen for eleverne på Øse Efterskole og deres lærere og forældre.

Liturgisk gudstjeneste på Langfredag

Gudstjenesten på langfredag adskiller sig fra de øvrige gudstjenester i påskeugen ved at være en såkaldt “liturgisk gudstjeneste”, det vil sige, at der skiftevis læses fra Bibelen og synges salmer. Der er hverken prædiken eller altergang, og der er ikke lys og blomster på alteret.

Familiegudstjeneste

Den sidste søndag i oktober inviteres sognets 9-årige og deres familier til en familiegudstjeneste, hvor der i særlig grad tages hensyn til børnene ved salmevalg, i prædiken og ved afviklingen af gudstjenesten i det hele taget. Denne gudstjeneste planlægges i lighed med en forårsfamiliegudstjeneste sammen med FDF Næsbjerg-Øse.

Gudstjeneste med dåbsjubilæum

I september måned indbydes en særlig gruppe af sognets børn til gudstjeneste, nemlig de børn, der har 5-årsdåbsjubilæum i løbet af året. Ved gudstjenesten modtager de små jubilarer en boggave fra kirken.

Høstgudstjeneste

Ved høstgudstjenesten er der indsamling. Det indsamlede beløb sendes videre til f.eks. Folkekirkens Nødhjælp eller Kirkens Korshær. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe i våbenhuset.

Gudstjeneste på Alle helgens søndag

Alle helgens søndag er mindedag for de døde og dermed den dag, hvor vi takker Gud for alt, hvad han gav os gennem dem, vi har mistet. Der sendes indbydelser ud til dem, der har mistet en nær pårørende siden sidste alle helgens søndag. Fra prædikestolen nævnes navnene på de døde.

Kirkelig velsignelse

Ved ønske om kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab kontaktes præsten for at få aftalt tidspunkt for handlingen. Ritualet for kirkelig velsignelse er som vielsesritualet uden den første tilspørgsel. Det vil sige, at man ikke spørges, om man vil have hinanden, men man spørges, om man vil elske og ære hinanden og leve med hinanden både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud vil tilskikke, indtil døden skiller parterne ad.

Vielsesattest skal fremvises. Der udfærdiges attest på, at den kirkelige velsignelse har fundet sted.

Navngivelse

Forældrene henvender sig til præsten med en anmeldelse af navngivning i forbindelse med fødsel. Anmeldelsen skal underskrives af forældremyndighedsindehaverne.

Navngivning skal finde sted, inden barnet fylder 6 måneder.

Derefter udfærdiges en fødsels-og navneattest.

Vielse

Man skal have tilknytning til Øse sogn for at blive viet i Øse Kirke.

Forud for vielsen aftales tidspunkt med præsten.

Parret skal desuden henvende sig på deres lokale kommunekontor for at få en prøvelsesattest, som skal afleveres til præsten, før vielsen kan finde sted. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. Derudover skal parret fremvise dåbsattester.

Parret aftaler en samtale med præsten. Den kan finde sted i hjemmet eller i præstegården. Her aftales salmer m.m.

På vielsesdagen modtager brudeparret en familiebibel som gave fra kirken.

Der udfærdiges en vielsesattest.