Navngivelse

Forældrene henvender sig til præsten med en anmeldelse af navngivning i forbindelse med fødsel. Anmeldelsen skal underskrives af forældremyndighedsindehaverne.

Navngivning skal finde sted, inden barnet fylder 6 måneder.

Derefter udfærdiges en fødsels-og navneattest.