Gudstjenester

Højmesse

Der holdes normalt gudstjeneste hver søndag enten kl. 9.30 eller kl. 11.00. Der er altergang ved højmesserne, 1. s. i advent, juledag, påskedag, pinsedag, ved høstgudstjenesten og på alle helgens søndag.

Konfirmandgudstjeneste

Det er en fast tradition, at konfirmanderne medvirker ved gudstjenesten på 1. søndag i advent. Konfirmandernes familier modtager særlig indbydelse, men konfirmandgudstjenesten er naturligvis for alle.

Adventsgudstjeneste

Ved adventsgudstjenesten på 3. søndag i advent medvirker det lokale folkekor. Efter gudstjenesten indbydes kirkegængerne til kaffe, samvær, fællessang og julehistorie i præstegårdens konfirmandstue.

Juleafslutning

Midt i december måned holdes juleafslutning i kirken for børn og voksne i FDF Næsbjerg-Øse.
I ugen op til jul indbydes børnene fra “Teglhuset”, børnehaven i Nordenskov, til en kort juleafslutningsgudstjeneste for de mindste sammen med dagplejebørnene i Øse sogn.
Ved en anden juleafslutningsgudstjeneste får vi besøg af børnene fra Nordenskov skole. Endelig skal også nævnes juleafslutningen for eleverne på Øse Efterskole og deres lærere og forældre.

Liturgisk gudstjeneste på Langfredag

Gudstjenesten på langfredag adskiller sig fra de øvrige gudstjenester i påskeugen ved at være en såkaldt “liturgisk gudstjeneste”, det vil sige, at der skiftevis læses fra Bibelen og synges salmer. Der er hverken prædiken eller altergang, og der er ikke lys og blomster på alteret.

Familiegudstjeneste

Den sidste søndag i oktober inviteres sognets 9-årige og deres familier til en familiegudstjeneste, hvor der i særlig grad tages hensyn til børnene ved salmevalg, i prædiken og ved afviklingen af gudstjenesten i det hele taget. Denne gudstjeneste planlægges i lighed med en forårsfamiliegudstjeneste sammen med FDF Næsbjerg-Øse.

Gudstjeneste med dåbsjubilæum

I september måned indbydes en særlig gruppe af sognets børn til gudstjeneste, nemlig de børn, der har 5-årsdåbsjubilæum i løbet af året. Ved gudstjenesten modtager de små jubilarer en boggave fra kirken.

Høstgudstjeneste

Ved høstgudstjenesten er der indsamling. Det indsamlede beløb sendes videre til f.eks. Folkekirkens Nødhjælp eller Kirkens Korshær. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe i våbenhuset.

Gudstjeneste på Alle helgens søndag

Alle helgens søndag er mindedag for de døde og dermed den dag, hvor vi takker Gud for alt, hvad han gav os gennem dem, vi har mistet. Der sendes indbydelser ud til dem, der har mistet en nær pårørende siden sidste alle helgens søndag. Fra prædikestolen nævnes navnene på de døde.