Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Gudstjenester

Søndagsgudstjeneste

Der holdes normalt gudstjeneste hver søndag enten kl. 9.30 eller kl. 11.00. Der er sædvanligvis altergang ved hver tjeneste. Af og til afholdes altergangen som ”kontinuerlig nadver”.

Adventsgudstjeneste

Ved gudstjenesten 1. søndag i advent medvirker 3. klasse på Nordenskov skole med krybbespil.

Ved gudstjenesten 3. søndag i advent medvirker Øse Sangkor, oftest i forbindelse med ”De Ni Læsninger”. Gudstjenesten er fælles med Næsbjerg sogn.

Juleafslutning

I ugerne op til jul indbydes dagplejebørnene og børnene fra Nordenskovs børnehave “Teglhuset” til korte julegudstjenester. Ved en anden julegudstjeneste får vi besøg af børnene fra Nordenskov skole. Endelig kommer også eleverne fra Øse Efterskole, deres lærere og forældre til julegudstjeneste, hvor efterskolens kor medvirker.

Lillejuleaften

Lillejuleaften holdes gudstjeneste som juleaften, inklusiv prædiken, dog synger vi salmer, der hører til i skellet mellem advent og jul. Til gengæld holder vi ikke gudstjeneste enten 4. søndag i advent eller 2. juledag.

Nytårsaften

Nytårsaftensdag holdes gudstjeneste om eftermiddagen, efterfulgt af et glas vin og kransekage i våbenhuset. Til gengæld holder vi ikke gudstjeneste nytårsdag.

Skærtorsdag

Skærtorsdag holder vi gudstjeneste fælles med Næsbjerg sogn, på skift i Øse og Næsbjerg kirke. Efter gudstjenesten spiser vi sammen i kirkerummet.

Liturgisk gudstjeneste på Langfredag

Gudstjenesten på langfredag adskiller sig fra de øvrige gudstjenester i påskeugen ved at være en såkaldt “liturgisk gudstjeneste”, det vil sige, at der skiftevis læses fra Bibelen og synges salmer. Der er hverken prædiken eller altergang, og der er ikke lys og blomster på alteret.

Barnevognsgudstjeneste

Barnevognsgudstjenesten holdes forår og efterår sammen med Næsbjerg sogn, på skift i Øse og Næsbjerg kirke, som afslutning på babysalmesangsforløbene.

Minikonfirmandafslutning

Minikonfirmanderne afslutter deres undervisningsforløb i foråret med gudstjeneste i kirken og fællesspisning i Kirkehusets have sammen med deres familier og alle andre, der har lyst til at være med.

De små forårshelligdage

2. påskedag, Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag samles menighederne i de fire pastorater i en af de 8 kirker i den tidligere Helle kommune til gudstjenester, hvor der arrangeres lidt ekstra som f. eks. kormedvirken, højskolesang eller kirkefrokost.

Kirkens fødselsdag

Fredag før pinse kommer indskolingsklasserne og taleklassen fra Nordenskov skole til ”kirkens fødselsdag” = pinsegudstjeneste for børn. Efter gudstjenesten serveres boller og saftevand i Kirkehusets have.

Friluftsgudstjeneste

Den sidste søndag i august holder Øse sogn friluftsgudstjeneste i Tambours Have sammen med 9 andre sogne.

Konfirmandindskrivningsgudstjeneste

Forud for konfirmandindskrivningen holdes familiegudstjeneste primært for konfirmandfamilierne, men alle er velkomne.

Høstgudstjeneste

Høstgudstjenesten holdes fælles med Næsbjerg sogn, på skift i Øse og Næsbjerg kirke. Der er altid indsamling til et godt formål. Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirkekaffe i våbenhuset.

BUSK-gudstjeneste

Den sidste søndag i oktober er der gudstjeneste i samarbejde med FDF i Nordenskov. Sædvanligvis ledsages salmesangen af et rytmisk band.

Gudstjeneste med dåbsjubilæum

I efteråret indbydes de af sognets børn, der i løbet af året fylder 5 år, til gudstjeneste med dåbsjubilæum. Ved gudstjenesten modtager de små jubilarer en boggave fra kirken.

Gudstjeneste på Alle helgens søndag

Alle helgens søndag er mindedag for de døde og dermed den dag, hvor vi takker Gud for alt, hvad han gav os gennem dem, vi har mistet. Der sendes indbydelser ud til de anmeldere, der er medlemmer af folkekirken, og som har mistet et familiemedlem siden sidste alle helgen. Konfirmanderne medvirker ved lystænding. Fra prædikestolen nævnes navnene på de døde. 

Solhøj

Jævnligt holdes gudstjeneste ved ældreboligerne i Nordenskov. Det svinger mellem 6 og 10 gange pr. år. Særligt gudstjenesten, som holdes i samarbejde med Solhøjs Vennekreds den 24. december om formiddagen, har god tilslutning også fra sognets øvrige beboere.