Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Begravelse/bisættelse

Ved dødsfald henvender de efterladte sig til præsten for at aftale tidspunkt for bisættelses- eller begravelseshandlingen. Dette sker som regel telefonisk. Desuden aftales en samtale med præsten.

Digital anmeldelse af dødsfaldet sendes via borger.dk til begravelsesmyndigheden med anmodning om begravelse eller bisættelse, dette sker som regel via bedemand.

Ved samtalen med præsten med de efterladte fastlægges forløbet af den kirkelige handling, og der aftales salmer m.m.

Alle aftaler vedrørende gravsted træffes med graveren.