Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Skibet

Degnestolen foran prædikestolen er eneste tilbageværende originale stolestade; de øvrige er kopier af de oprindelige stolestader.

Kirkens skib har ændret meget karakter gennemtiden, men med døbefontens placering i skibets nordøstlige hjørne, midtergangen og de faste stolestader er indretningen dog overordnet set uændret siden reformationen. I skibet ses stadig det originale, flade bjælkeloft.

Det vigtigste inventar i kirken er anskaffet inden for en kort periode omkring 1580 og er i egnens ungrenæssancestil. En helt enestående, velbevaret lektorieprædikestol med årstallet 1584 findes i kirken, dog ikke i sin originale placering. Sidebrystningen er nu opsat omkring skibets norddør, mens midtkarnappen siden 1850 har været opsat som almindelig prædikestol i skibets sydøstlige hjørne.

To ældre altertavler, den ene fra 1500-tallet, er nu ophængt i kirkeskibet.

I loftet er ophængt tre lysekroner. De to er fra 1925 og fremstillet hos kunstsmed Knud Ejbye i Odense. Den tredje er ophængt i 2002. De to lysekroner fra 1925 er ophængt i kirken i forbindelse med, at kirken fik indlagt elektricitet.

Samme år som lysekronerne ophængtes kirkeskibet (orlogsfregatten) “Haabet” også i kirken. “Haabet” er bygget af en gammel lods fra Samsø og er skænket til kirken af fire mænd i sognet.

I tårnrummet i skibets vestende findes orglet.

Lige ved siden af døren til våbenhuset står en kirkebøsse eller, som navnet egentlig burde være, en fattigblok fra 1804. Denne blev tidligere brugt til at samle ind til sognets fattige. I dag bruges fattigblokken alene til de almindelige kollekter.

Gammelt epitafiemaleri

Maleriet er fra 1675 og forestiller sognepræst Mads Mortensen Morsing, hans hustru og deres datter, som kun blev 12 uger gammel. Maleriet er udført i olie på træ. En gravskrift over familien kan læses på en tilhørende gravsten, der nu er muret ind i korets østmur. Mads Mortensen Morsing var præst i sognet fra 1654 til 1680.