Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Koret

Kirkens kor ligger mod øst. Et tilmuret romansk vindue ses i korets østgavl. Korets ottedelte krydshvælv er indmuret ca. 1500-20; koret har oprindeligt været dækket af et bjælkeloft, således som skibet stadig er det.

På korets østlige væg er malet et stort kalkmaleri, der forestiller Kristi genkomst. Alterbilledet er lavet af Stefan Viggo Pedersen i 1943 og erstattede en altertavle i skønvirkestil fra 1904 (signeret H. Dohm), hvorfra stykket ”Vandringen til Emmaus” nu er indsat i ramme og ophængt midt på skibets sydvæg (se undermenuen “Altertavle”).

Desuden finder man i koret alteret, hvor forsiden er fra 1587, og knæfaldet, der stammer fra restaureringen i 1941-1943.
Tidligere stod der en skriftestol fra 1587 i koret, men denne blev i 1920 sendt til Nationalmuseet i København.

I korets østvæg nord for altret er en gravsten indmuret over M. M. Morsing, hustru og datter (for billede se undermenu “Skibet”).