Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Kirkegården

I forbindelse med kirken er anlagt en kirkegård. Kirkegårdens oprindelige grænser er fastholdt mod nord og vest, men er udvidet mod øst og syd, senest i 1955. Kirkegården er afgrænset af sten- og jorddiger med indgange fra nord, syd og vest.

Nordøst for koret inden for diget er kirkens ligkapel, som er fra omkr. 1920. Det er et hvidkalket hus med tegltag, og mod sydøst findes et materialhus, som i 1987-88 blev udvidet med graverkontor.

I den østlige ende af kirkegården opbevares gravsten fra nedlagte gravsteder.