Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Alterbilledet

Over alteret smykkes koret i dag af en stor fresko fra 1943 af Stefan Viggo Pedersen. Maleriet forestiller Kristi genkomst. Før 1943 bestod alterprydelsen af et maleri fra 1904 af Heinrich Dohm forestillende Vandringen til Emmaus. Det hænger i dag i skibet. Også en gammel renæssancealtertavle fra omkring 1587 med maleri af Korsfæstelsen og teksten ”Christus døde for alle” pryder i dag skibets væg.

Alterbordet

Modsat alterbillederne har alterbordet stået i kirken siden den første kendte altertavle. Bordet er et panelbord i ungrenæssancestil. Bordet er blevet kortet en smule af i 1863 i forbindelse med en mindre flytning længere tilbage i koret.

Alterbordet er udsmykket med en friserække forestillende løv, samt en indskrift IHS/Ano/15/87 samt “Salig er de som høre Gwds ord oc bevarer ded (Luk 11,28)”.

Altertavlen fra 1500-tallet

En af de gamle altertavler, som nu er ophængt på skibets væg.

Altertavlen fra 1587, der som nævnt hænger på skibets nordvæg, har oprindeligt stået på alterbordet. Tavlen er trefløjet med to mindre rektangulære sidestykker og et næsten kvadratisk midterstykke. Adskillelsen af de tre dele fremkommer ved hjælp af stiliserede søjler. Den oprindelige udsmykning er i dag væk, og i stedet ses en bemaling fra 1845.

På de to sidefløje står der “Dette er det evige liv at de kjende dig den eneste sande Gud og den du udsendte, Jesus Christum” og “Den som ikke vidste af Gud haver Gud gjort til synd for os paa det vi i ham skulde vorde retfærdige for Gud”.

Midterfløjen er prydet af et billede, der forestiller den korsfæstede Kristus. Under midterfløjen er skrevet “Christus døde for alle”.