Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Dåb

Ved dåb kontaktes præsten for at aftale tidspunktet for dåben, og samtidig kan tidspunkt og sted for en dåbssamtale aftales. 

Ved samtalen vil præsten tale med forældrene om dåbens og dåbsoplæringens betydning. 

Forud for dåben skal barnets navne og faddernes navne og adresser oplyses til præsten, og hvis forældrene ønsker, at barnets dåb omtales i kirkebladet og på kirkens Facebook-side, skal der underskrives en erklæring herom. 

Det kræves ikke af fadderne, at de er medlemmer af folkekirken, men de skal være døbt med den kristne dåb. 

Fadderne er dåbsvidner. Hvis barnets forældre dør, før barnet bliver voksent, skal fadderne desuden, så vidt det står til dem, drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro. 

Forældrene modtager en børnebibel og en dåbsklud til barnet sammen med dåbsattesten.

Dåb kan finde sted på ethvert alderstrin.