Øse Kirke

En landsbykirke i Sydvestjylland

Litteratur

Danmarks kirker, Ribe Amt, Ølgod, Ansager, Øse og Næsbjerg, Nationalmuseet, side 1601 – 1630
Lorentsen, J. R, Øse Sogns historie, Eget forlag 1932, side 230 – 246
Madsen, Grethe og Johannes, Øse Sogn 2, Øse Sognearkiv 1995, side 16 – 21
Trap, J. P. Ribe Amt, Gads Forlag 1965, side 852 – 854